การรับรอง


การรับรอง

Verified By QuinL
Super Verified Member
1st   Year Guarantee by QuinL
รับรองสถานภาพโดยควินแอล การรับรองประวัติการค้าจัดทำขึ้นเพื่อให้ความโปร่งใสในการแสดงตัวตน อย่างถูกต้องตามกฎหมายแก่ผู้ร่วมการค้าและสมาชิกในระบบของควินแอล ดอท คอม สำหรับเครื่องหมายรับรองประวัติการค้าทางควินแอลขอสงวนให้แก่ บริษัทที่ได้รับรองสถานภาพจากทางควินแอลเท่านั้น
มาตรฐานการจัดการ
หอการค้า
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี
หนังสือรับรอง
รายละเอียดของสมาชิก
ชื่อ: ฝ่ายขาย
แผนก: ฝ่ายขาย
ติดประกาศออนไลน์: ข้อมูลบริษัท, สินค้า(20)
ใบรับรอง
ชื่อบริษัท: บริษัท ดั๊บเบิ้ลเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
สถานที่ตั้งบริษัท: 19/88 หมู่ 4 บางแก้ว บางพลี 10540
ประเทศ/เขต: ไทย, สมุทรปราการ
Copyright ©2019, สร้างเว็บไซต์คุณภาพโดย QuinL.co.th. All Rights Reserved.